فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

قابل توجه دانش آموزان پایه اول

دخترهای گلم

برای امتحان زبان فردا معنی لغات و تمام نکات گرامری تدریس شده

را خوب مطالعه کنید. املاء و

pronunciation و  language function

هم یادتون نره.

سوالها رو با دقت بخونید، بعد جواب بدید.

موفق باشید.

## تبلیغات ##
فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

جواب تمرینهای درس 3 پایه دوم

جواب تمرینهای درس 3

Comprehension: ( page 32 )

1. A toy town is made of little models.

2. It is big.

3. They might come only to our waist.

4. There are many buildings in the toy town.

5. We can see a merry – go – round in the park.

6. The planes are the size of a child’s wagon.

7. Yes, They do. They move.

8. No, the city is made for children and for very man and woman who remembers being a child.

True or False

II

1. T    2. T    3. F    4. F    5. F

III

1. b    2. a    3. b    4. c    5. c

Speaking 4.( page 35 )

1. A factory that makes bicycles.

2. A store that sells shoes.

3. A book that is a bout history.

4. A story that is about war.

5. A bridge that is made of stone.

6. A plane that is made of paper.

Speaking 5.

1. The boy who is sitting on the chair is John.

2. The man who is playing football is from Iran.

3. The girl who is reading a book is a student.

4. The car which goes fast is new.

5. The animal which is on the wall is a cat.

6. The animal which is in the cage is wild.

Write It Down

1. This is the man whom / that I met yesterday.

2. That is the bicycle which / that we bought last year.

3. These are pictures which / that he has taken before.

4. That is the man who / that works in the car factory.

5. That is the spaceship which / that will go round the moon.

6. This is the car which / that she was driving yesterday.

7. This is the film which / that I like very much.

8. These are birds which / that fly south in autumn.

Vocabulary Review:

1. The boy is in the car.

2. The girl is in front of the car.

3. The bicycle is behind the car.

4. The dog is going into the car.

5. The white cat is running out of the car.

6. There is a black cat under the car.

7. There is a tree near the car.

8. A monkey is going up the tree.

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

Extra files for study

Grammar

Vocabulary1

Vocabulary2

Vocabulary4

Some_web_pages_for_more_practice

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

سال تحصیلی جدید مبارک

فریبا پیوندی
معرفی
8 دیدگاه

نکاتی برای امتحان هماهنگ زبان

1. تمام قسمتهای کتاب رو با دقت بخونید.

2. به conversation ها و practice ها نوجه کنید.

3. املای لغات  photo dictionary  یادتون نره.

4. حروف کوچک و بزرگ باید درست و متناسب با جایگاهشون نوشته بشن.

5. موقع جواب دادن در سر جلسه امتحان، عجله نکنید و سوال رو با دقت بخونید.

6. اگر سوالی داشتید قبل از امتحان مدرسه هستم، بیایید بپرسید. ایمیل هم میتونید بزنید یا توی سایت بنویسید.

موفق باشید دخترهای گلم

فریبا پیوندی
معرفی
1 دیدگاه

نمونه سوال پایانی

این نمونه سوال، همون نمونه ایه که نوی کلاس کار کردیم و گفتید توی سایتم بذارم:

صفحه اول

صفحه دوم

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

سال نو مبارک

فر ارسیدن سال نو رو به شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم سال بسیار

خوب و پر خیر و برکتی براتون باشه. یادتون باشه در سال جدید اسبتون

رو زین کنید و به سمت موفقیت بتازید.

فریبا پیوندی
معرفی
1 دیدگاه

About Food

Click on this link and answer the questions about food:

http://iteslj.org/questions/food.html

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

صحبت درباره زمان

وارد سايتهاي زير شويد تا درباره ” زمان ” بيشتر ياد بگيريد:

1.http://salimii.blogfa.com/cat-13.aspx

2.http://www.ictgames.com/hickory4.html

3.http://resources.oswego.org/games/BangOnTime/clockwordres.html

4. براي امتحان شفاهي مناسب است : http://www.worsleyschool.net/socialarts/telling/time.html%20

5. براي امتحان كتبي مناسب است : http://www.cambridge.org/elt/resources/young/interactive/clock/index.htm

6.http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks2/maths/timetables/index.htm

7.يك سايت عالي براي رياضيات كه تمام لينكهاي بالا را هم دارد : http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/maths/measures.htm#Time

فریبا پیوندی
معرفی
بدون دیدگاه

طریقه نوشتن صحیح حروف انگلیسی