از آنجائیکه امسال سرگروه زبان انگلیسی منطقه مون شدم، حرفای خیلی زیادی با همکارانم در سرتاسر “ایران” که بعضیهاشون هم دوره ای های من در دانشگاه بودن و الآن همکارم هستن، دارم ولی نمی دونم از کجا و چطور شروع کنم. لذا بدینوسیله به اطلاع تمامی همکاران عزیزم در جای جای ایران می رسونم هر سؤال یا پیشنهادی دارن از این طریق با من در میون بذارن. بالاخره پایتخت نشینی علاوه بر دود و دم ، یه مزایایی هم داره دیگه. هدف من یکدست کردن کل دبیران زبان ایرانه و اینو می دونم که باید دست به دست هم بدیم تا بتونیم وضعیت اسف بار یادگیری زبان در مدارس رو تغییر بدیم. پس یادتون نره. مطمئناًیه دست صدا نداره. به امید روزی که همه دبیران زبان بتونن یه اتحادیه داشته باشن، با هم در تماس باشن، اطلاعاتشونو یکدست کنن و آخرین دستاوردهای آموزش زبان دنیا رو در کلاسشون پیاده کنن. به امید آن روز